صفحه اصلی / بایگانی برچسب: چرخه رنگ ایتن

بایگانی برچسب: چرخه رنگ ایتن

آشنایی با چرخه رنگ ،رنگ های اصلی ، رنگ های مکمل و رنگ های فرعی

چرخه رنگ اینتن ، رنگ شناسی ، رنگ های اصلی ، رنگ های فرعی ، رنگ های مکمل

هرگاه رنگ ها را مورد بررسی قرار می دهیم .تشریح چرخه رنگ در پی می آید.ایزاک نیوتن کشف کرد که وقتی نور سفید به منشور می تابد،می شکند و به شکل رنگهای طیف نور در می آید.بنابراین او چرخه رنگی را ارائه میدهد تا یافته های خود را بر روی …

مشاهده بیشتر »