ریشه و تاریخ هنر آمریکای لاتین

رشیه و تاریخ هنر آمریکای لاتین

مجموح بیست کشور مستقل واقع در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی تحت عنوان کلی ‌(آمریکای لاتین ) شناخته می شوند. این کشورها عبارت اند از: آرژانتین، اکوادر، السالوادور، اوروگوئه، برزیل، بلیوی، پاراگوئه، پاناما، پرو، دمینیک، شیلی،کاستاریکا ، کلمبیا،کوبا، گوآتمالا، مکزیک، نیکاراگوئه، ونزوئلا، هاییتی و هندوراس . مردم برزیل پرتغالی زبان و مردم هاییتی عمدتا فرانسوی زبان هستند؟ ولی ملتهای هجده کشور دیگر به زبان اسپانیایی سخن می گویند. کشورهای آمریکای لاتین گرچه مشترکات تاریخی دارند ولی به لحاظ فرهنگی همسان و یکپارچه نیستند. 

 

دلایل این عدم وحدت فرهنگی را درگوناگونی فرهنگ های بومی پیش از استیلای اروپاییان، چگونگی توزیع فرهنگ های دوران استعمار، و ترکیب نژادی جمعیت در این کشورها باید جستجوکرد. تاریخ هنر در کشورهای مزبور نیز از یک سو به دلیل تفاوت سنتهای هنر پیشاکلمبی ، و از سوی دیگو به سبب حضور میراثهای گذشته و تاثیرات جدید، تنوع قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. سه مرحله متمایز در تاریخ هنو آمریکای لاتین می توان تشخیص داد: دوران استعمار؟ سده نوزدهم؟ دوران معاصر. 

دوران استعمار  ( سده های شانزدهم تا هجدهم ). نخستین گروههای مهاجم اسپانیایی با تمدنهایی پیشرفته در سرزمین های مکزیک، پرو، بلیوی، کلمبیا، اکوادر،گواتمالا و سایر نواحی آمریکای مرکزی برخورد کردند. آنان سنتهای هنر بومی را کاملا مغایر با سنت مسیحی اروپایی _مغربی خود یافتند، ولی نتوانستند شیوه بیان قوی و پر ابهت آن را نادیده بگیرند. فاتحان، به زودی، سرخپوستان را به کار گرفتند و از مهارت بناسازی و زینتکاری ایشان استفاده کردند. بی سبب نبودکه حتی در نخستین ساختمانهای دوران استعمار، عناصر بومی در سبکهای اسپانیایی وارد شدند. به موازات تحمیل الگوهای زنندگی و سبکهای هنر اسپانیایی _که در بسیاری موارد تاثیرات محلی را جذب می کرد و صورت تازه ای به خود می گرفت _هنرها و صنایع بومی نیز به حیات و تحول خود ادامه دادند. در اواخر سده شانزدهم، تعدادی هنرمند اروپایی در مکزیک وکشورهای دیگر آمریکای لاتین می زیستند. در همین زمان، نخستین هنرمندان و صنعتگران سرخپوست، اسپانیایی و دورگه اخت شده با سنتها و سبکهای اسپانیایی پدید آمدند. هم اینان مهم ترین نقش را در تحول هنر دوران استعمار ایفا کردند. برخی برای هنرآموزی به اروپا رفتند، و بعضی دیگر نیز نزد استادان مهاجر و از طریق مشاهده آثار وارداتی به هنر آموزی پرداختند. در این میان،کسانی بودناکه از تلفیق سنتهای بومی و اروپایی به شیوه خاص خود دست یافتند. دیری نگذشت که شماری نقاش و مجسمه ساز توانا در شهرهای بزرگ فعال شدند و به خوبی از عهده اجرای سفارشهای مختلف برآمدند. 

نقاشی رسمی مکزیک در دوران استعمار ، ضمن وفاداری به سنت رنسانس سکبک ها و سلیقه های اسپانیایی را جذب کرد و طی سده های هفدهم و هجدهم در نوعی باروک تزئینی و شکوهمند به اوج شکوفایی خود رسید . در نواحی دیگر نیز روندی مشابه رخ نمود. طبیعتاً، اغلب نقاشی ها موضموع دینی داشتند؟ اما صورتگری نیزرفته رفته اهمیت خاصی یافت. در برخی نواحی و در بعضی دوره هاه سبک های وارداتی به سبب برداشتها و سلیقه های شخصی ویژگی متمایزی کسب کردند. مهم ترین نقاشان دوران استعمار عبارت بودند از: 

بالتازار دِاِچاوه اُریو، بالتازار دِاِچاوه ایبیا، بالتازار دِاِچاوه ریوخا، کریستوبل ، دِ ویالپاندو، میگل کابرِرا، فرای میگل دِاِرِرا، خُسه دِ ایبارا، خُسه دِ پایس ( در مکزیک ) فرانسیسکو دِ ویالپاندو، آنتونیو دِ مُنتوفار، توماس دِ مِرلو ( درگوآتمالا ) واسکس سِبایُس ( در کلومبیا ) میگل دِ سانتیگو، نیکلاس خاویر دِ گُریبار ( در اکوادر ) فرانسیسکو بّخارانو، پدرو دِ سالدانیا، لُرِنسو سانچز، خوآن اُسوریو، مارکوس زاپاتا، خوآن اسپینوزا ( در پرو) .

Joaquin Torres Garcia

اوروگوئه - اثری از خواگین تُورس گارسیا ( Joaquin Torres Garcia  )  -  سال 1948

 

مجسمه سازی با سنگ و چوب نیز در مکزیک، گوآتمالا و پرو از رشد قابل ملاحظه ای برخرردار شد، و در آرایش کلیساها، نمازخانه ها، و بناهای دولتی و خصوصی به کار آمد. در این هنر نیز سبکهای اسپانیایی غالب بودند ، ولی بعضی مجسمه سازان سبک مرسوم را اندکی تغییر می دادند. کشیش کارلس ( در صده هفدهم ) و کاسپیکارا ( در سده هجدهم ) از جمله معتبرترین مجسمه سازان به شمار می آمدند. 

هنر در کوبا، ونزوئلا، شیلی و آرژانتین از تاریخی چنان طولانی و غنی برخوردار نبود. اسپانیایی ها در این نواحی به سبب دور بودن از شهرهای مهم مکزیک و پرو، به راحتی نمی توانستند از مهارتهای بومیان بهره برداری کنند. علاوه براین، باید توجه داشت که تأسیس شهرها در سرزمینهایی چون شیلی و آرژانتین خیلی دیرتر آغاز شد. در ونزوئلا نقاشان و مجسمه سازان موضوعهای مذهبی از سده هفدهم فعالیتشان را شووع کردند ، اما در مقایسه با هنرمندان مکزیکی، پرویی و کلمبیایی به نتایج قابل ملاحظه ای دست نیافتند. اگر آغاز رشد معماری درکوبا به نخستین دهه پس ازکشف آمریکا مربوط می شد، نقاشی در این سرزمین فقط در دوم سده هفدهم با آثار مذهبی خسه دِلا اِسکالِرا درخششی نشان داد. در آرژانتین بجز در بخش شمالی آن که با پرو ارتباطی نزدیک داشت معماری و هنرهای دیگر از اواخر سده هجدهم پا گرفتند. در سده هجدهم، یسوعحیان با اعزام تعدادی صنعتگر اروپایی به شیلی، زمینه تحول هنرها را در سرزمین مزبور هموار ساختند. پیش از این شیلی عمدتاً وارد کننده آثار هنری از سایر مراکز بود. هنر برزیل در دوران استعمار، به سبب فقدان پیشینه تمدن بزرگ سرخپوستی و نغوذ هنر پرتغالی، کیفیتی منحصر به خود داشت. معماری در آنجا بر اساس سبک باروک پرتغالی از سده هجدهم شکوفان شد. نقاشی و 

مجسمه سازی هم تا اواخر سده هجدهم از ریشه پرتغالی آب می خوردند، ولی دارای برخی ویژگیهای بومی بودند ( گفتنی است که در سده هجدهم، زمانی که هلندی ها برزیل را به اشغال خود درآوردند، چند نقاش هلندی - از جمله، فرانس پست - بدانجا رفتند، اما اینان هیچ تاثیری بر هنر محلی نگذاشتند ) . 

سده نوزدهم : کشورهای آمریکای لاتین در سده نوزدهم دورانی از انقلاب و ناآرامی سیاسی و اجتماعی راگذرانیدند. جنبشهای ضد استعماری و استقلال خواهی در همه جا برخاست، و به تاسیس حکومتهای جمهوری درکشورهای مزبور انجامید. در عرصه هنرها از سده هجدهم پیش درآمد تحولات تازه ای رخ نموده بود. به تدریج، چهره نگاری از حاکمان اسپانیایی و پرتفالی جای هنر دینی راگرفت. اما اکنون نقاشی از چهره قهرمانان ملی و نیز موضوعهای تاریخی _معمولا در پرده ای بزرگ ااندازه _ رایج شد. درپی موج فراگیر تاثیرات جدید فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی، سبک _ئوکلاسیک در معماری و نقاشی و مجسمه سازی رسمیت یافت ، در حالی که بسیاری از نقاشان خودآموخته اشتیاق خود را به چهره نگاری واقعگرایانه نشان دادند. درنخستین سالهای سده نوزدهم شماری از نقاش اروپایی به کشورهای آمریکای لاتین روی آوردند، و به ثبت وضع طبیعی، ساختمانها، طرز زندگی و پوشاک مردم شهرنشین پرداختد. برخی نیز به قصد تعلیم هنر در همانجا رحل اتامت افکندند. در برزیل، یک آکادمی هنری توسط معماران و نقاشاک فرانسوی بنیاد نهاده شد ( سال 1828 ) پس از آن ، سلیقه آکادمیک فرانسری چنان در این کشور رسوخ کرد که تا صد سال بعد نیز پایدار ماند. به زودی در بیشر کشورها هنرکده های مشابه تحت نظارت اروپایان دایر شد. علاوه براین، هزجویان اعزامی به اروپا نیز اسلوبها و موضوعات هنر آکدمیک را به کشور خود آوردند. بدین سان آکادمی گرایی اروپایی همه جا را فراگرفت وگرایشهای دیگر را به حاشیه راند. در واقع، مقبول ترین نقاشان این زمان، چهره نگارانی بودند که به روش عکس گونه کار می کردند ( خوآن کردرو مکزیکی یکی از آنان بود ) اما نقاشان خودآموخته دور از جریان رسمی کارشان را ادامه می دادند ، اگرچه خواستاران اندکی داشتند با این حال، بعضی از همین هنرمندان نقش موثری در پیشبرد هنر آمریکای لاتین ایفا کردند. در آرژانتین، پریلیدیانو پوییرِدُن تحولی در چهره نگاری و مردمنگاری پدید آورد. همزمان با او، فرانکلین راسُن تک چهرهایی پر احساس وگاه تزیینی نقاشی کرد. در مکزیک، خوآن دِمیواندا با دید و شیوه ای خاص به مردم نگاری پرداخت. در اوروگوئه، خوآن مانوئل بلایس قدرت خود را در نقاشی تک چهره ها و پرده های تاریخی نشان داد. در پرو، پانچو فی یِرو با طراحی و نقاشی آبرنک در موضوع های روزمره راه مکتب بومی آینده راگشود.

Jesus Guerrero Galvan

مکزیک - اثری از خسوس گررو گالوان ( Jesus Guerrero Galvan )  -  سال 1958

 

دوران معاصر : روال اعزام هنرجو به اروپا همچنان در اوایل سده بیستم نیز ادامه داشت. اگرچه عموما پاریس را کانون آموزش هنر می شناختند، برخی هنرجویان برای ادامه تحصیل به اسپانیا، ایتالیا و آلمان می رفتند. اینان غالبا از آثار موزه ها و هنر رسمی کشورهای اروپایی تقلید می کردند در واقع، آ کادمی گرایی آنان مورد تایید محافل رسمی کشورهای خودشان نیز بود. فتط معدودی از هنرجویان اعزامی به جنبش های هنر مدرن جلب شدند که از این میان می توان ریورا ا ( مکزیکی ) و امیلیویتوروتی ( آرژانتینی ) را نام برد. علاوه براین، شماری دیگر از هنرمندان جوان تر، تحت تاثیر غیرمستقیم جریانهای نوگرای اروپایی خواستار تحول در هنر کشررشان بودند. در مکزیک همزمان با انقلاب، جنبش انقلابی در هنر نیز آغاز شد ( 1910 ) ولی به طورکلی در دهه ١٩٢٠ ، در سراسر آمریکای لاتین کوشش برای استقلال از هنر اروپایی رخ نمود. بازشناسی سنتهای گذشته و بهره گیری از مضمون های جدید مسئله اساسی این جنبش ها بود. بدین سان، مکتب نوین نقاشی مکزیکی از زندگی گذشته و حال مردم این سرزمین مایه گرفت؟ و هنر معاصر آرژانتین و شیلی به تدریج زبان نوین بین المللی را با مضمون های ملی سازکارکرد. کشررهای دیگر هم برحسب شرایط فرهنگی و اجتماعی خود واکنشهای مشابهی را نشان دادند. نوع برخورد با الگوهای سرخپوستی در هنر معاصر آمریکای لاتین موجد همان تفاوت هایی شدکه تحول هنر دوران استعمار را تنوع می بخشید. 

مکزیک درخشان ترین نمونه از تحول هنر معاصر بر مبنای رجوع به میراث خودی را عرضه می دارد. در چند کشور دیگر هم نظیر چنین رویکردی را _با قوت و اهمیتی کمتر _ می توان دید. بی شک، نمونه مکزیک هم برگرایش عمومی در کشورهای مزبور اثر گذاشته بود و هم بر هنرمندان، خاص. بعد از مکزیک، پرو مهم ترین کشوری است که مکتب نقاشی بومی خود را شکل داد. موضوههای این نقاشی عمدتاً به زندگی روستاییان سرخپوست، رسوم مردم، معماری دوران استعماری و چشم اندازهای شاخص این سرزمین مربوط بودند. 

دوگرایش متمایز تزیینی و اکسپرسیونیست در این مکتب نیز از روند ساده سازی الگوهای پیشاکلومبی، دوران استعماری و سرخپوستی معاصر حاصل آمدند. نقاش، معلم و نظریه پردازی موسوم به خسه سابُگال هدایت این جریان را برعهده داشت. او در عرصه ی دیوارنگاری هم دست به فعالیت زد، ولی نتوانست در پرو کار بزرگی اجرا کند. همچنین، خولیا کُدِسیدو با آثار بیانگر و رنگین، و کامیلوبلاس با طرحهای خطی و رنگهای تند، نقاشی معاصر پرو را غنا بخشیدند. نقاشان جوان تر نیز با ادامه مضوونها و احساس بومی به شیوه های شخصی خویش دست یافتند. اینان نیز به نوبه خود نقش موثری در تحول هنر ملی ایفا کردند.

Roberto matta

شیلی  اثری از روبرتو ماتا  ( Roberto matta )  -  سال 1955

 

در سایر کشورهای دارای زمینه ی قوی سرخپوستی و جمعیت کثیر سرخپوستان هم جنبش هایی پدید آمدند که کمابیش با مکتب بومی پرویی مشابهت داشتند. چنان که مهم ترین گرایش در هنر معاصر بولیوی نوعی برداشت تزیینی از میراث سرخپوستی یا مناظر خاص این سرزمین بود. با این حال، بیشتر هنرمندان بلیویایی که در اروپا آموزش دیده بودند، درکی عمیق از سرزمین و مردم خود نداشتند. اینان همچنین نتوانستند خود را کاملا از قالب های آکادمیک رها سازند. ولی نقاشان و مجسمه سازان نسل بعد گامی جلوتر نهادند. اینها همگی به مضمونهای بومی نپرداختند، اما در کارشان به زندکی سرخپوستان و گذشته کهن و دوران استعمار حساسیت نشان دادند. از این میان بایل به نونِس دِل پرادو ( مجمه ساز ) ، و نقاشانی چون رُبرتو بِردِمیو و آنتونیو سُتومایر اشاره کرد. در گرایشهای تزیینی و انتزاعی دهه های اخیر هم پشتوانه سنت تصویوی سرخپوستی را می توان تشخیص داد ( مثلاً در نقاشیهای مه رِ ییرُس آنایا ) . هنر ملی درگوآتمالا شکوفایی چندانی نداثته است ( کارلُس مِریدا، برجسته ترین نقاش گوآتمالایی، بیشتر به جنبش هنر نوین مکزیک تعلق دارد) امروزه، اغلب هنرمندان گوآتمالایی به جریانهای بین المللی هنر مدرن وابسته اند. هنر معاصو اکوادر با ادوآردوکینگمان و اُسوالد گوآیاسمین و شماری از نقاشان با استعداد و سرشار از علاقه به زندگی حال و گذشته و میراث سرخپوستان پاگرفت. علاوه بر اینها، هنرمندان آموزش دیده در اروپا، گه گاه ، در شیوه آکادمیک و یا در سبکهای جدید به مضمونهای بومی پرداختند. پدرو لئون و سِرگیوگوآردِراس در این زمره اند. کلمبیا از سابقه غنی تمدن سرخپوستی برخوردار بوده، و نیز در دوران استعمار یکی از مراکز مهم شکوفایی هنر و معماری به شمار می آمده است؟ ولی امروزه سرخپوستان زیادی در این کشور زندگی نمی کنند. از همین رو، مکتب بومی در هنر معاصر کلمبیا به وجود نیامد. با این حال، برخی نقاشان کلمبیایی چون لویس آلبرت آکونیا بر مبنای میراث هنر سرخپوستی شیوه شخصی خویش را شکل دادند. در مقابل، نقاشانی چون ایگناسیو خارامیو بیشتر به شیوه های جدید اروپایی ( و به خصوص اسپانیایی ) روی آوردند.خارامیو در هنر دیوار نگاری نیز طبع آزمود ، ولی تنها نقاش کلمبیایی که همانند مکزیکی ها این هنر را وسیعاً برای مقاصد اجتماعی و آموزشی به کار گرفت، پدرو نِل گُمِس بود. در میان نقاشان نسل بعدی نیز فرناندو بُتِرو با دید طنزآمیزش معروفیت یافت. 

هنر معاصر در کوبا، شیلی، آرژانتین، اوروگوئه، ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً از الکوهای بین المللی پیروی کرد ، ولی این نکاه به خارج در بسیاری موارد با کوشش در جهت ابراز تشخص ملی توأم شد. هنر کوبا همواره با مکاتب پاریس و نیویورک نزدیکی داشت و جریان های این دو مرکز را منعکس می کرد. در واقع، نقاشانی چون هاریو کارِنیو، آنتونیوگاتُرنو، آمِلیا پلائِس و دیگران کمابیش به شیوه های هنر مدرن فرانسه وابسته بودند. اما هنرمند برجسته ای چون لام توانست تمامی اثرپذیری ها را به خوبی در شیوه شخصی خویش حل کند. پس از انقلاب کوبا (1959 ) بسیاری از نقاشان نسل گذشته ( و از جمله رائول مارتی نِس )همراه با هنرمندان جوانتر جنبشی جدید را در هنرگرافیک پدید آوردند. دیری نگذشت که مکتب پستر کوبایی به سبب ویژگیهای صوری و مضمونی اش بازتاب جهانی پیدا کرد. در شیلی برنامه اعزام هنرجویان به اروپا وسیعاً به اجرا درآمد ، اما اینان به هنر آ کادمیک جلب نشدند. در نتیجه، نقاشی معاصر شیلی از همان ابتدا باگرایش های امپرسیونیست و پست امپرسیونیست شکل گرفت. در این رهگذر، چند نقاش نیز به سوررئالیسم و هنر انتزاعی گراییدند. ماتا ، نقاش برجسته شیلیایی، جنبش بین المللی سوررئالیسم را با آثار خود غنا بخث ید. از جمله نمایندگان گرایش های هنر معاصر شیلی باید خرخه کابایِرو، اِکتُر باندِراس، خسه پِروتی، کامیلو مری، آرماندو لیرا و رائول وارگاس را نام برد. ادامه تجریدگری در هنر معاصر شیلی را درکار نقاشان جوان تری چون پاترِسیو کورت وگیلدا اِرناندِس می توان دید. از میان هنرمندان معاصر ونزوئلایی باید به ویگاس  ، وسُتو و کارلُس کروز دیس اشاره کرد.

تاثیر مکتب پاریس در آرژانتین بارزتر از جاهای دیگر بود. ، پتوروتی پس از بازگشت به وطن خود تأثیری سازنده بر نقاشان نسل جوان تر گذاشت. او قبلا در ایتالیا به جنبش فوتوریسم پوسته بود، و کوبیسم به شیوه گریس را در پاریس آزموده بود. نقاشان دیگری چون اُراسیو بوتلر و راکِل فُرنِر نیز با ره آوردی از هنر نوین اروپا به آرژانتین بازگشتند. اُنوفریو پاسِن سا، آنتونیو بِرنی، آلفِردو بیگاتی، و بعدا سارا گریو و مورو زبان بین المللی را در نقاشی هایشان به کار گرفتند. هنرمندان آرژانتینی در دهه های پس از جنگ جهاز دوم، تمایل بیشتری به نقاشی پیکرنما نشان دادند. آنتونیو بِرنی نومحی رئالیسم اجتماعی را دنبال کرد ، خُرخه دِلاوِگا و لویس فیلیپ نوئه اکسپرسیونیم و پاپ آرت را در هم آمیخند تا سبک شخصی شان را بیافرینند. از میان نقاشان بعدر به نامهایی چون ریکاردو سینیالی، پابلو لامی رو، بئاتریس مینوکی و نُربِرتو ویارئال می توان اشاره کرد. نفوذ اروپایی در اوروگوئه هم بسیار قوی بود ، و بی شک، تُرِس_گارسیا در این امر نقشی عمده داشت. شاید به پیروی از او چند نقاش اوروگویایی ( از جمله، خُسه پرینِتی ) کوشیدند به شیوه ای شخصی در نقاشی انتزاعی دست یابند. ونزوئلا سبک های نقاشی مدرن را نه فقط از طریق هنر آموختگان اروپا، بلکه تاحدی از طریق آرماندو لیرا ( نقاش شیلایی ) پذیرفت. در اوج جنبش دیوارنگاری مکزیکی، چند نقاش جوان تر ونزوئلایی بدان جلب شدند. آرماندو رِوِرون ( نقاش آموزش دیده در پاریس ) ، و فرانسیکو ناروائِس ( مجمه ساز) از معتبرترین هنرمندان ونزوئلا بودند. در نسل جدید، کسانی چون اُمِر کارنو، آرماندو پِرِس، آسدروبال کُل مِنارِس به جریان کینتیک آرت روی آوردند.

Flavio Shiro

برزیل - اثری از فلاویو شیرو ( Flavio Shiro )  -  سال 1974

 

هنر معاصر برزیل نیز با بهره گیری از سبک های مدرن اروپایی بارور شد. انگیزه های جنبش نوگرایی دراین کشرر را شاید بتوان مرهون هنرمندان اروپایی چون سگال و ویِراداسیلوا پرتغالی که چند سالی را در برزیل گذرانیده بودند، دانست. ولی کار هنرمندان پیشگام برزیلی ( به خصوص پُرتیناری ) از ویژگیهای مستقلی برخوردار بود. ،پرتیناری علاوه بر نقاشی روی بوم، شماری دیوارنگاره در برزیل و ایالات متحده اجرا کرد. دیگر پیشگامان هنر معاصر برزیلی عبارت اند از : لوسی فِرییرا ، باربارا روشتی، فلاویو دِ کاروال هو. پس از جنگ جهانی دوم، دامنه فعالیت های هنری در برزیل گسترش قابل ملاحظه ای یافت. برگزاری بی ینال های بین المللی در شهر سائوپائولو امکان تماس بیشتر هنرمندان برزیلی با جریان های هنر معاصر غرب را فراهم ساخت. در برزیل نیز همچون سایر کشورهای آمریکای لاتین، گرایشهای مختلف هنر انتزاعی بروز کردند ، و نیز شماری از هنرمندان به نقاشی پیکرنما با درونمایه رمزآمیز روی آوردند. اما حرکتی برای ایجاد مکتبی بومی ( مشابه با مکتبهای مکزیک و پرو ) پدید نشد ( باید خاطرنشان کرد که برزیل پیشینه فرهنگ پیشاکلومبی نداشته است ). فلاویو شیرو، تُمی آتاکه ( هر دو متولد ژاپن )، آرشانژِلوِ ایانِلی و فِرناندو اُدریوزُلا از جمله نقاشان موفق برزیلی در دهه های اخیر به شمار می آ یند. بیسترین سهم برزیلی ها در هنر امروز جهان در عرصه معماری است. رهنمودهای لوکوبوزیه به هنگام دیدارش از ریودژانیرو ( 1936) و در مقام مشاور طرح ساختمان جدید وزارت آموزش و بهداشت، معماران برزیلی را برانگیخت تا یکی از نومایه ترین ساختمانهای سده بیستم را برپاکنند. برخی از این معماران ( به خصوص نیه میر، گُستا، لِوی ) بعدها، بناهای عمومی و خصوصی متعددی ساختند که برزیل را در مقام پیشتاز و نوآور در معماری مناطق گرمسیری قرار داد. همچنین، کُستا تحولی اساسی در طراحی شهر پدید آورد، که شهر نوین برازیلیا نمونه شاخص آن است.

 


 

منبع : دایره المعارف رویین پاکباز. مضمون شناسی. هنر آمریکای لاتین . از صفحه ی 686 تا صفحه ی 694

 


 مطالب مرتبط :
هنر آشوری :هنر آشوری

برچسب ها برزیل, اکوادور, کلمبیا, پرو, شیلی, آمریکای لاتین, هنر آمریکای لاتین, هنر

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد