آرا و نظرات آناکسیمندر ( Anaximander )

چندین نسل از پیروان تالس با این بینش اساسی او موافق بودند که تکثر انواع چیزها در جهان را باید به یک مقوله تقلیل داد، اما به نظر می‌رسد هیچ یک از آن‌ها این فرمول را که همه چیز آب است نپذیرفت. شاگرد او آناکسیمندر ( حدود  610 تا 546 ق م )، باز هم از اهالی میلتوس، می‌گفت اگر همۀ چیزها آب بودند، مدت‌ها قبل همه چیز به آب بازگشته بود.

آناکسیمندر این پرسش را مطرح کرد که آب چگونه می‌تواند به دشمن خود، آتش، تبدیل شود - چگونه کیفیتی می‌تواند باعث پیدایش عکس خود شود. به عبارت دیگر، اگر همۀ اشیاء قابل مشاهده صرفاً آب در وضعیت‌های گوناگون است - مثل یخ و بخار- در این صورت همه چیز می‌بایست به آن وضعیت مایع آغازین بازگردد. ارسطو گفتۀ او را به این صورت بیان می‌کند: چنانچه واقعیت غایی " چیز مشخصی مانند آب بود، عناصر دیگر به وسیلۀ آن منحل می‌شدند. زیرا عناصر مختلف با یکدیگر تقابل دارند... اگر یکی از آن ها نامحدود می‌بود، امروز عناصر دیگر وجود نمی‌داشتند." ( توجه داشته باشید که اگر این دیدگاه را بتوان به دقت به آناکسیمندر نسبت داد، در این صورت وی بیانگر یکی از اولین دیدگاه‌های اصل انتروپی (Entropy)  است، که به موجب آن همۀ چیزها گرایش به نوعی وضعیت تعادل دارند.

از دیدگاه آناکسیمندر، مادۀ غایی پشت این چهار عنصر، خود نمی‌توانست یکی از آن عناصر باشد. چنین ماده‌ای می‌بایست چیزی نادیدنی، نامشخص و نا معین باشد که او را بی‌مرز و یا نامحدود ( به یونانی apeiron) می‌نامید. چنین ماده‌ای می‌بایست بی‌مرز، نامحدود، و نامشخص باشد چون هر چیز مشخصی با همۀ چیزهای مشخص موجود دیگر در تقابل قرار دارد. ( آب آتش نیست، آتش هوا و هوا خاک نیست اما " بی‌مرز" چون همه چیز است با همه چیز در تقابل قرار دارد.

به نظر می‌رسد آناکسیمندر بر این تصور بود که " بی‌مرز" در اصل در یک گرداب کیهانی بزرگ بلاوقفه حرکت می‌کرده و بر اثر نوعی فاجعه ( انفجار بزرگ؟) متوقف شده است. این فاجعه باعث شده که قطب‌های متضاد - خشک و تر، سرد و گرم - از مدار جدا شوند و در مقابل ما همچون کیفیت‌هایی جداگانه و چهار عنصر اساسی ظاهر گردند: خاک، آب، هوا و آتش.

آناکسیمندر یک کتاب منثور نوشت که یکی از اولین کتاب‌های این چنینی در نوع خود بود. اما پاپیروس دوام زیادی ندارد، و از آن تنها یک قطعه باقیمانده است که با اطمینان می‌توانیم بگوییم از کتاب خود اوست. این قطعه مطلبی بامزه به شرح زیر است:

و چیزها از کدام سرچشمه می‌آیند که وقتی ویران می‌شوند به ضرورت به آن باز می‌گردند، زیرا از مجازات رنج می‌برند، و چون به حکم زمان مرتکب بی‌عدالتی می‌شوند آسیب‌های یکدیگر را جبران می‌کنند.

از این قطعۀ عجیب تفسیرهای متعددی صورت گرفته است. بر اساس نمایشی‌ترین تفسیر موجود، کل جهان آن گونه که من و شما آن را می‌شناسیم نتیجۀ خطایی کیهانی است. آفرینش نوعی عمل غیر عادلانه است. اما عدالت باید اجرا گردد؛ جهان در نهایت ویران خواهد شد و چیزها به منشاء بی‌مرز خود بازخواهند گشت و در گردابی جاودانه به چرخش  درخواهند آمد. این تفسیر که دست کم به یک اندازه حاوی میتوس و لوگوس است، نمایشگر نوع عجیبی از خوشبینی دربارۀ پیروزی عدالت است.

تفسیر محتمل‌تر دیگری که کم‌تر اسطوره‌ای و کم‌تر تند و تیز به نظر می‌رسد از این قرار است: هنگامی که چهار عنصر آفریده شدند، به شیوه‌هایی متعارض در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتند، اما تقابل آن‌ها با یکدیگر، در نوعی هماهنگی محیطی به توازن می‌رسد. چنانچه یک عنصر در یک دوره مسلط می‌شود ( مثلاً آب به هنگام توفان)، در دوره‌ای دیگر  با سیطرۀ عنصری دیگر جبران خواهد شد ( مثلاً آتش در خشکسالی ). لذا در کوران جنگ ظاهری ضدین، وحدت بی‌مرز محفوظ خواهد ماند.

یکی از بخش‌های مهم این قطعه این دعوی است که وقوع  رویدادها " از روی ضرورت... و به حکم زمان" توصیف شده است. پس این فرایند به هوا و هوس خدایان وابسته نیست و " مجازات "  و " جبران"  " بی‌عدالتی"، توسط خدایان خشمگین بر افراد  انسان اعمال نخواهد شد.

قوانین طبیعی به گونه‌ای گریز ناپذیر این فرایند‌ها را داره می‌کنند. اگر پرداخت این قوانین توسط آناکسیمندر به زبان اخلاقی و حقوقی اسطوره‌های کهن بیان شده است، به گفتۀ مالکوم اسکافیلد (Malcom schofield)، پژوهشگر برجستۀ مکتب پیش سقراطی، توصیف او نشان می‌دهد که " آناکسیمندر شخصی انقلابی است که ساز و برگی کهنه را با خود حمل می‌کند، و این روش عمومی انقلاب هاست." در هر حال، علت این فرایندها – بی‌مرز – بی مرگی و ویرانی ناپذیری است؛ کیفیاتی که به گفتۀ ارسطو، خدایان را تداعی می‌کند. باز هم می‌بینیم که فلسفۀ پیش سقراطی از سرچشمه‌های دینی خود کاملاً جدا نشده است.

اندیشه های شگفت دیگری نیز به آناکسیمندر نسبت داده شده است:

  • از آنجا که فرایند‌های دست‌اندر کار در این جا، در هر جای دیگر هم دست اندرکارند، تکثری از کاینات وجود دارد.
  • زمین به حایل حمایتی نیاز ندارد ( نظر تالس را در مورد " شناور بودن روی آب مانند یک کندۀ درخت" به یاد آورید). چون زمین راست در میانۀ کاینات ایستاده است ( لابد منظور کاینات ماست) و " فاصله‌اش از همۀ چیزها یکسان" است.
  • چهار عنصر موجود در مناطق معینی از کیهان - در دایره‌هایی متحدالمرکز - تمرکز یافته‌اند. خاک که سنگین ترین عنصر است در مرکز قرار دارد، و دایره‌ای از آب آن را احاطه کرده است، سپس هوا و پس از آن آتش قرار دارد. گردونه‌ای از آتش زمین ما را احاطه کرده است. آنچه ما به عنوان ستاره می‌بینیم در واقع حفره‌هایی در حلقۀ بیرونی و " رویدادهایی تیوب مانند " اند که آتش از میان آن ها دیده می‌شود.

این تصویر کیهان شناختی آخر که آناکسیمندر آن را نقاشی کرده است، عمری طولانی و شگفت دارد. مریل رینگ به نقل از شاعر انگلیسی قرن شانزدهم، ادموند اسپنسر، می‌نویسد:

خاک، هوا، آب و آتش

در صحنه ای عظیم خود را سامان می‌دهند،

و با نیروهایی مخالف توطئه می‌کنند

هر یک علیه دیگری با هر وسیله‌ای

و در آغاز قرن هفدهم میگوئل دو سروانتس، ماجرای قهرمانانۀ دن کیشوت و سانچو را روایت می‌کند که در آن گروهی اشراف بی‌حوصله این شوالیه و نوچه‌اش را فریب می‌دهند تا چشم خود را ببندند و بر اسبی چوین به نام کلاویلند سوار شوند، زیرا به آن‌ها گفته می‌شود که این اسب جادویی است و به پرواز در می‌آید و آن‌ها را به خارج از جهان می‌برد. هنگامی که قهرمانان ما به " قلمرو هوا" برسند، خدمتکاران دوک و دوشس با موج‌هایی عظیم بر چهرۀ آن‌ها باد خواهند وزاند. دن کیشوت با چرخاندن میخ طویله‌ای چوبی در سر اسب، به تصور این که سرعت اسب را کنترل می‌کند، می‌گوید، " اگر با همین سرعت صعود کنیم به زودی با منطقۀ آتش برخورد خواهیم کرد، و من نمی‌دانم چگونه از این میخ طویله استفاده کنم تا آن قدر بالا نرویم که بسوزیم." سپس مأموران عذاب، صورت‌های آن‌ها را با مشعل‌هایی می‌سوزانند تا آنها را متقاعد کنند که در حاشیۀ کیهان به قلمرو آتش رسیده‌اند.

این قطعۀ جادویی حدود دو هزار سال پس از مرگ آناکسیمندر و شصت سال پس از مرگ کوپرنیک نوشته شده، و لذا مردم باید در آن زمان دریافته باشند که آناکسیمندر بر خطا بوده است.

( منبع: نگاهی به فلسفه سبک کردن بار سنگین فلسفه، نوشته دونالد پامر، ترجمه عباس مخبر، ص 31، 32،33،34،35،36)

  

برچسب ها دیدگاه ها , آرا و نظرات, آناکسیمندر , تالس, فلسفی, مقالات فلسفه, فیلسوفان , فیلسوف, تاریخ فلسفه , فلسفه غرب, فلسفه

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد